Vloga združenja

Vloga združenja ONKO NET je oblikovanje, zastopanje in uveljavljanje skupnih in posamičnih interesov in pravic obolelih za rakom.

Ta proces je lahko uspešen le, če poteka v odprtem in  stalnem dialogu s snovalci, odločevalci in izvajalci zdravstvenih in socialnih politik, strokovnimi in drugimi javnostmi ter z organizacijami onkoloških bolnikov in sorodnimi mednarodnimi združenji doma in na tujem.

V združenju posebno pozornost namenjamo popolni avtonomnosti vsake izmed organizacij bolnikov, ki so včlanjene v združenje, značilnostim posameznih vrst onkoloških bolezni ter hkrati usklajujemo interese vseh bolnikov z rakom v državi.

Cilji združenja so opolnomočenje, celostna, dostopna in strokovna zdravstvena obravnava, ki vključuje najsodobnejše oblike zdravljenja ter celostna rehabilitacija bolnikov z rakom.

Ker si v združenju prizadevamo za kakovostno življenje in dobrobit vseh onkoloških bolnikov, svoje delovanje usmerjamo v pobude za strokovno, poenoteno, usklajeno in sodobno delovanje ter dostopnost zdravstvenega sistema.

Zavzemamo se za vzpostavitev in ustrezno delovanje mreže paliativnih onkoloških oddelkov po državi in široko in učinkovito mrežo strokovne psiho – socialne pomoči bolnikov z rakom ter za dobre pogoje za delo zdravstvenih delavcev v ustanovah, kjer zdravijo bolnike z rakom.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu