Sporočilo za javnost ONKO NET in ZOPS - Stališče o ZNUPZV - 11. december 2023

Združenje slovenskih organizacij bolnikov z rakom ONKO NET in Zveza organizacij pacientov Slovenije (ZOPS) odločno nasprotujeta predlagani spremembi obračuna in že umaknjenemu ukrepu zniževanja bolniških staležev, kot so opredeljeni v Predlogu zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV). Predstavniki bolnikov ne oporekajo prizadevanjem za zmanjšanje posledic absentizma,  temveč predlaganim rešitvam. Prepričani so namreč, da bodo te pomembno poslabšale že sedaj pogosto nezavidljiv socialnoekonomski položaj bolnikov v Sloveniji, pri čemer pa problematike posameznih primerov zlorab bolniških staležev ne bodo odpravile. Zato menijo, da predlagan način zniževanja velikega bremena boleznin na plečih najranljivejših skupin prebivalstva ni dopusten, pravičen in učinkovit. Hkrati zakonodajalce opozarjajo, da je za uvedbo sprememb za vzdržen in dostopen zdravstveni sistem nujno sodelovanje vseh deležnikov, tudi organizacij bolnikov. Zato si želijo in pričakujejo, da bodo vanj v prihodnje tudi vključeni.

Združenje slovenskih bolnikov z rakom ONKO NET, Povšetova 37, Ljubljana

Zveza organizacij pacientov Slovenije, Trubarjeva 65, Ljubljana

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 11. december 2023

 

Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV), ki ga je 24. novembra 2023 na dopisni seji po nujnem postopku sprejela Vlada RS, danes pa ga obravnava Odbor za zdravstvo DZ RS, v duhu zmanjševanja absentizma spreminja obdobje prejemanja nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in sicer tako, da se podaljša obdobje bolniškega nadomestila v breme delodajalca v primeru bolezni ali poškodbe z 20 na 30 dni. Hkrati je nesprejemljiv tudi prvotno načrtovan ukrep znižanja višine nadomestila za čas zadržanosti zaradi bolezni v breme zdravstvenega zavarovanja. Če je zavarovanec prvih 90 dni bolniške odsotnosti zaradi bolezni doslej prejemal 80 odstotkov osnove, kasneje pa 90 odstotkov, bi namreč po novem predlogu zakona v primeru bolezni ves čas odsotnosti prejemal 80 odstotkov osnove za izračun nadomestila.

Predstavniki organizacij zagovornikov bolnikov sicer podpirajo prizadevanja za obvladovanje absentizma, ki je pomembno za dostopnejši in učinkovitejši zdravstveni sistem. Toda ne tudi prvotno predlaganih ukrepov v predlogu interventnega zakona, saj vodijo v slabši socialnoekonomski položaj oseb na dolgotrajnih bolniških staležih. Posebej pa ogroža hudo bolne sodržavljane na dolgotrajnem zdravljenju in rehabilitaciji, ki jim prinašata nižje prihodke in dodatne stroške.  Posameznike z nizkimi dohodki in posledično še skromnejšimi bolniškimi nadomestili bolezen že po obstoječi zakonodaji resno eksistenčno ogroža. Poleg tega imajo hudo bolni, kot so bolniki z rakom in drugimi težkimi obolenji, ne enakih, temveč dokazano višje finančne stroške, saj morajo pogosto plačevati ali doplačevati za pravočasne diagnostične storitve, rehabilitacijo, potrebno prilagoditev prehrane in najrazličnejše pripomočke. Zato ONKO NET in ZOPS menita, da bolni in zato že sedaj finančno prikrajšani ter njihove družine ne morejo in ne zmorejo reševati slovenske zdravstvene blagajne.

Podaljševanje obdobja bolniškega nadomestila v breme delodajalca v primeru bolezni ali poškodbe z 20 na 30 dni še dodatno ogroža bolne samozaposlene, ki bodo, kadar zbolijo, še dodatnih deset dni več brez vsakršnega dohodka in dela nezmožni plačevali poln obseg davkov in prispevkov. Ta sprememba dodatno obremenjuje tudi ostale delodajalce in vsekakor ne prispeva k skupnim naporom za hitrejše uvajanje zgodnje poklicne rehabilitacije ter uspešnejšo reintegracijo bolnikov na dolgotrajnih bolniških staležih v delovno in socialno življenje.

Naraščajočega bremena absentizma se v organizacijah bolnikov dobro zavedajo in so iskreno pripravljeni na aktivno sodelovanje in skupno razreševanje problematike, vendar ne na način, ki še dodatno obremenjuje že zaradi bolezni hudo prizadete in prikrajšane sodržavljane in njihove družine.

ONKO NET in ZOPS zakonodajalce opozarjata še, da je za uvedbo sprememb za vzdržen in  dostopen zdravstveni sistem nujno sodelovanje vseh deležnikov, nedvomno tudi organizacij bolnikov. Zato si želijo in pričakujejo, da bodo v vse dele procesa spreminjanja tovrstne zakonodaje v prihodnje tudi vključeni po načelu »nič o nas brez nas«.

 

Kristina Modic
predsednica Združenja ONKO NET in izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L

in

Štefanija Lukič Zlobec
predsednica Zveze organizacij pacientov Slovenije (ZOPS)

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu